Bizden Haberler

2016 EuroTier  Tarım ve Hayvancılık Fuarındaydık
25.11.2016
2016 EuroTier Tarım ve Hayvancılık Fuarındaydık
Gordes Zeolit, kalite belgelerine QS sertifikasını da ekledi.
27.04.2016
Gordes Zeolit, kalite belgelerine QS sertifikasını da ekledi.
Gördes Zeolit GMP+ belgesini almaya hak kazandı
26.05.2015
Gördes Zeolit GMP+ belgesini almaya hak kazandı
Gördes  Zeolit  3. Beyaz Et Kongresi’ndeydi…
04.05.2015
Gördes Zeolit 3. Beyaz Et Kongresi’ndeydi…

UYGULAMA ALANLARI ve ÜRÜNLER

YEM KATKISI ÜRÜNLERİ

%100 doğal mineral olan Nat-Min 9000, sadece büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı grupları için yem üreten fabrikalarda değil, çiftlikler gibi son kullanıcılar tarafından da, yeme karıştırılarak kullanılmaktadır. Yüksek katyon değişim kapasitesi sayesinde gözeneklerinde su, yağ ve mineralleri tutar. Nat-Min 9000, yüksek katyon değişim kapasitesi sayesinde kanallarında suyu, yağı ve sodyum, kalsiyum, amonyum gibi mineralleri tutabilmekte, sindirim sırasında bu maddeleri bırakıp etkili, dengeli ve sağlıklı bir beslenme sağlamaktadır.  Sindirim sırasında hayvanların metabolizmasındaki amonyumun fazlasını, ağır metalleri ve mikotoksinleri bağlayarak, dışkı ile atılmasını sağlar, bu zararlı maddelerin et, süt  ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı gıdalara bulaşmasını önler. 

Klinoptilolitin bir diğer önemli özelliği ise, yemin sindirimi sırasında metabolizmada bulunan amonyak, ağır metal ya da mikotoksin gibi zararlı maddeleri bağlayarak dışkı ile atılmasını sağlamasıdır. Bu özelliği ile Nat-Min 9000, hayvanların sağlığı ve büyümesini iyileştirmekle kalmaz, söz konusu zararlı maddelerin süt, et ve yumurtaya bulaşarak besin zincirine karışmasını da önler.

Zeolitin yemde bağlayıcı, kekleşme önleyici, koagülan olarak ve radyonükleit kontaminasyonunun kontrolünde, tonda maksimum 10 kg’a kadar kullanımı Avrupa Komisyonu tarafından 1831/2003 no.lu yönetmelikte ve Avrupa Birliği 651/2013 no.lu tüzükte, Ig568 numarası ile onaylanmıştır.TOPRAK DÜZENLEYİCİLERKlinoptilolit tipi zeolit, yapısında doğal olarak bulunan besin elementlerini toprağa iyon değişimi ile vererek zenginleşmesini sağlar.  Suda çözünmediği için çok uzun süre katyon değişimi ve su tutma özelliklerini koruyabilir.

Toprak Düzenleyici Olarak Agro Clino

Agro Clino, yüksek katyon değişimi, su tutma ve adsorbsiyon özellikleri ile mükemmel bir toprak düzenleyicidir. Klinoptilolit tipi zeolitin karıştırıldığı toprakta yetiştirilen mısırda %5,8 - %14,14 arasında verim artışı tespit edilmiştir. Agro Clino, düşük katyon değişimine sahip topraklarda, besin elementlerinin yıkanarak kaybedilmesini önler ve bitki gelişimini hızlandırır. HAYVAN ALTLIKLARI


ZETA, tek başına ve diğer altlık malzemeleri ile birlikte kullanılabilen, %100 doğal bir üründür. Altlık malzemelerinde oldukça önemli olan, yüksek su tutma ve iyon değişimi yolu ile amonyak gazını absorbe etme özelliklerini birarada bulundurabilmektedir.

Amonyak ve üreden kaynaklı kötü koku oluşumu, hayvan yetiştiriciliğinde karşılaşılan en genel ve en ciddi problemlerden biridir. ZETA bulunduğu ortamda anında çalışmaya başlayarak bunun önüne geçebilir.


FİLTRE ÜRÜNLERİ


FILTER CLINO klinoptilolit tipi zeolitten üretilmiştir. Klinoptilolit, kalsiyum alümino silikat grubu ürünlerden olup, tüm dünyada filtrasyon ve arıtma uygulamalarında kullanılmaktadır.

FILTER CLINO içme suyu üretiminde gaz seperasyonu için, atık su arıtımında da ağır metal ve toksin gibi kirliliklerin giderilmesi amacı ile kullanılmaktadır.


KEDİ KUMLARI

Bilgi Toplum Hizmetleri
Copyright © 2014 GORDES ZEOLİTE