Agro-Clino

 • AGRO-CLINO toprağın katyon değişim kapasitesini artırır. Topraktaki yarayışlı elementlerin hemen hepsini ve suyu bünyesinde depolar, gerektiği zaman bitkiye kullandırır.
 • Sulama ile kolay eriyebilen elementleri bünyesinde tutarak köklerin yararlanmasını sağlar.
 • Topraktaki besin maddelerinin uzun süre kalmasını sağlar.
 • Kaymak tabakası oluşumunu önler.
 • Ürün raf ömrünün artmasını sağlar.
 • Erken olgunlaşmayı sağlar.
 • Amonyumu ve potasyumu adsorbladığı için gübreden yararlanmayı artırır.
 • üksek su tutma kapasitesi olduğu için toprağı nemli tutar ve aynı zamanda sudan tasarruf sağlar. Suda erimediğinden toprakta uzun süre işlevini devam ettirir.
 • Kök çürümelerini önler ve köklerin daha sağlıklı olmasını sağlar.
 • Ağır metallerin bitkilere geçmesini azaltır.
 • Bitkinin besini dengeli almasını sağlar ve ürün kalitesini artırır.

Bütün bu fonksiyonları ile AGRO-CLINO bir çok tarımsal uygulama için gübre katkısı ve toprak düzenleyici olarak kullanılır.

AGRO-CLINO'nun Bitki Beslemede Kullanımı

Klinoptilotit, yapısındaki doğal besin maddelerini iyon değiştirme ile toprağa bırakır. Böylece aşağıdaki besin maddelerince toprağın zenginleşmesini sağlar. Aynı zamanda suda erimeyip yapısı bozulmadığı için uzun süre katyon değiştirme ve su tutma özelliğini korur.

Toprak Düzenleyici Olarak AGRO-CLINO

AGRO-CLINO, sahip olduğu yüksek katyon değişimi kapasitesi, su tutma özelliği ve adsorpsiyon özelliği ile mükemmel bir toprak düzenleyicidir. Çin'de yapılan bir araştırmada, toprağa belirli oranlarda katılması ile çeşitli topraklarda yetiştirilen ürünlerde % 5.8 ile % 14.14 arasında verim artışı elde edilmiştir. Bu denemede patates, mısır, buğday gibi bitkiler yetiştirilmiştir. Klinoptilolitin yukarıda belirtilmiş olan özelliklerinden dolayı katyon değişim kapasitesi düşük olan hafif bünyeli topraklarda kullanılması ile toprağın su rejimini düzelttiği, bitki besin maddelerinin yıkanmasını önlediği belirtilmiştir.

AGRO-CLINO'nun Gübre'den Yararlanma Üzerine Etkisi

Klinoptilolit, besleyici iyonlar olan Amonyum ve Potasyum ile birlikte değişim kompleksinde yer değiştirerek iyonik tip gübre katkısı olarak topraklarda kullanılabilir.

AGRO-CLINO'nun içerdiği besinler, uzun bir zaman periyodu içerisinde serbest kalmaktadır. Araştırmalara göre, bitki yetiştirmede iyonik gübre katkısı olarak AGRO-CLINO, amonyum ve potasyumla yer değiştirerek iş görebilir. Bunun yanı sıra, AGRO-CLINO vasıtası ile en önemli makro besin elementlerinden potasyum ve azot ile mikro elementlerden demir, bakır, mangan ve çinko sağlanabilir.

Ayrıca, AGRO-CLINO, bitkilerde kök çürüklüğünün engellenmesinde ve toprakta su içeriğinin kontrolünde de olumlu rol oynamaktadır. Toprakta Azotlu gübrenin yıkanma ve NH3 gazı şeklinde yitirildiği bilinmektedir. AGRO-CLINO kullanımı, klinoptilolitin amonyağa olan yüksek seçiciliği ve yüksek amonyum değişim kapasitesi nedeniyle azotlu gübrenin yıkanmasını önlemektedir. Klinoptilolitler, azot (N) ve potasyum (K) temin eden yavaş-verici gübre katkısı olarak da değerlendirilirler.

Ayrıca toprakta fazla miktarının toksik etki yarattığı NH4'ü kanallarına alarak topraktan uzaklaştırır ve Amonyum zehirlenmesini azaltır. Üre bazlı gübrelerde ise kullanım tekrarlandıkça bu tür zehirlenme meydana gelir.

AGRO-CLINO'nun Su Tutma Özelliği

Klinoptilolitin toprağın bazı fiziksel özelliklerine olan etkileri konulu, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü'nce gerçekleştirilen çalışmada klinoptilolitin tarımsal amaçlarla kullanma imkanlarını saptamak için sera koşullarında bir araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmanın amacı; sera ve laboratuvar çalışmaları yaparak, klinoptilolitin toprağın bazı fiziksel özelliklerine olan etkilerini saptamak ve toprakta faydalı rutubet miktarını artırmama özelliği nedeniyle klinoptilolitin verime olan etkisini belirlemektir.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, klinoptilolitin tane iriliği küçüldükçe su tutma kapasitesinin yükseldiği görülmektedir. Kahverengi toprağın su tutma kapasitesi 100 alındığında ince klinoptilolitin su tutma kapasitesi 333, orta incelikteki klinoptilolitinki ise 248 olarak saptanmıştır.

Klinoptilolitin tane iriliği küçüldükçe yüzey alanı artmakta ve su tutma kapasitesi yükselmektedir. Uygulanan klinoptilolit dozuna baz olarak toprakta tutulan rutubet miktarı da artmıştır. Uygulanan klinoptilolit dozu ile depolanan su miktarı arasında bir ilgi olduğu görülmektedir. Bu ilgi % 99 olasılıkta önemli çıkmıştır. Uygulamada öğütülen klinoptilolitin ekim derinliği karıştırılmasıyla etkili olmuştur.

DENEME

Güney Anadolu Bölgesi'nde, gübreleme sırasında gübre miktarı kadar ilave edilen AGRO-CLINO ile pamuk ürününün dönümde 25-31 kg arasında ürün artışı ve bunun yanı sıra sap büyümesinde, dallarda, yumrularda ve tohumda artış sağlanmıştır. Su kullanımında da % 25 tasarruf olmuştur.

Ürün Germencik, Erbeyli'de sera ortamında fasulye yetiştiriciliğinde, AGRO-CLINO uygulanmayan seralarda don ve hastalıktan dolayı ürün alınamamıştır. AGRO-CLINO uygulanan seralarda dönüm başına 500-750 kg ürün alınabilmiştir. Sulama daha seyrek aralıklarla yapılmıştır. Daha az kaymak tabaka oluşmuş ve çapalama daha kolay yapılabilmiştir.

Ürün Bağyurdu, Kemalpaşa'da şeftali ve kiraz yetiştiriciliğinde 6 dönümlük sahada AGRO-CLINO, çiftlik gübresine karıştırılarak uygulanmıştır. Ağaç başına 3-3,5 kg AGRO-CLINO kullanılmıştır. Bu çalışma şubat döneminde yapılmış ve 2002, 2003, 2004 yıllarında tekrarlanmıştır.

Sahada AGRO-CLINO kullanılan ürünlerdeki farklılıklar ve bulgular özetle şöyle olmuştur;

 • Yeni çıkan yapraklardan sonraki yapraklar ilkinin 2 katı büyüklüğünde ve daha koyu yeşil olmuştur.
 • Sürgünler normalin 1,5 katı uzunluğuna ulaşmıştır (normalde 0,75 m iken, 1,25-1,5 m sürgün boyu elde edilebilmiştir).
 • Çiçeklenme sayısı çok daha fazla olmuştur.
 • Çiçekten meyveye geçme sayısı artmıştır.
 • Ürünler 5-8 gün daha erken alınabilmiştir.
 • Meyveler böceklere karşı direnç göstermiştir. Kurt gibi zararlı oluşumlar azalmıştır.
 • Ürünler daha iri ve özlü olmuştur.
 • Meyvelerin raf ömründe artış sağlanmıştır.

Ürünler Torbalı'da, sera ortamında çilek denemesinde AGRO-CLINO uygulanan seralardan elde edilen çilekler dolgun, homojen ve doğal aromaya sahip olmuştur.

Ürün Torbalı'da, Eylül ve Ekim 2002'de zeytin yetiştiriciliğinde AGRO-CLINO kullanılmıştır. Ağaç başına 3-5 kg AGRO-CLINO, çiftlik gübresine karıştırılarak uygulanmıştır. Kivi mevsiminde don olayı yaşanmıştır. AGRO-CLINO uygulanan ağaçlar dondan hemen hiç zarar görmemiştir. Zeytinler daha iri ve homojen olmuştur. Yaprak uçlarında yanma olmamamıştır. AGRO-CLINO kullanımının sezyum radyoaktif kirliliğini önlediği gözlemlenmiştir.

Kullanımı

Torf, kimyevi gübre ve çiftlik gübresi ile karıştırılarak tarla veya sera şartlarında tüm bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılabilir. Elma, kiraz, şeftali, fındık, kayısı, ayva, erik, muz gibi meyve ağaçlarında dal düğümüne kök seviyesinde toprağa karıştırılarak uygulanır.

Kullanımı miktarı, bitki ve toprak yapısına göre değişmektedir;

Meyve ağaçlarında: 2-6 kg/ağaç,
Sanayi bitkilerinde: 50 kg/da
Sebzelerde: 50 kg/da
Seralarda: 150-250 kg/da
Hububat üretiminde: 50 kg/da
Fındık üretiminde: 2,5-5 kg/ocak
Çilek üretiminde: 100-150 kg/da


Ambalaj
25 veya 50 kg'lık pp torbalarda

Bilgi Toplum Hizmetleri
Copyright © 2014 GORDES ZEOLİTE