Nat-Min 9000 Micronized Plus

Nat-Min 9000 Micronized Plus, %100 güvenli bir yem katkısı ve toksin bağlayıcıdır. 

Tüm hayvan türlerinde, 1 ton yeme 2-4 kg karıştırılarak kullanılabilir. Mikotoksin kontrolünde, kullanım miktarı tonda 6 kg'a kadar arttırılabilir.                        

Tamamen zararsızdır. 

FAYDALARI:

  •  Nat-Min 9000 Micronized Plus, yapısında doğal olarak bulunan mineraller ve toksin bağlayıcı özelliği ile etkili ve yüksek kalitede bir yem katkısıdır. 
  • İşkembede azot sindirimi sonucu oluşan amonyağı bağlar, mikrobiyal protein sentezi için ihtiyaç duyulan amonyağın kesintisiz olarak ortamda bulunmasını sağlar ve protein sentezini arttırır. Toksik düzeyde amonyak birikimini önler. 
  • Toksinlerin kana geçişini engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir, büyüme ve gelişmeyi hızlandırır.
  • Yemden ve yem hammaddelerinden kaynaklanan toksinleri ve ağır metalleri bağlayarak vücut dışına atılmasını sağlar. 
  • Hayvanlarda ishali önler, daha kuru dışkı oluşmasını sağlar. 
  • Yemde oluşan nemi tutarak topaklaşma ve çürümeyi önler, yemin kalitesini arttırır.
  • Pelet bağlayıcı özelliği ile peletlemede enerji tasarrufu sağlar, yemin maliyetini düşürür. 
  • Ortamdaki serbest yağı bünyesine alarak depolama ve bekleme süresince oksidasyonu ve bozulmayı önler. 

Ürün bilgisi için tıklayınız

Bilgi Toplum Hizmetleri
Copyright © 2014 GORDES ZEOLİTE