YEM KATKISI ÜRÜNLERİ

%100 doğal mineral olan Nat-Min 9000, sadece büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı grupları için yem üreten fabrikalarda değil, çiftlikler gibi son kullanıcılar tarafından da, yeme karıştırılarak kullanılmaktadır. Yüksek katyon değişim kapasitesi sayesinde gözeneklerinde su, yağ ve mineralleri tutar. Nat-Min 9000, yüksek katyon değişim kapasitesi sayesinde kanallarında suyu, yağı ve sodyum, kalsiyum, amonyum gibi mineralleri tutabilmekte, sindirim sırasında bu maddeleri bırakıp etkili, dengeli ve sağlıklı bir beslenme sağlamaktadır.  Sindirim sırasında hayvanların metabolizmasındaki amonyumun fazlasını, ağır metalleri ve mikotoksinleri bağlayarak, dışkı ile atılmasını sağlar, bu zararlı maddelerin et, süt  ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı gıdalara bulaşmasını önler. 

Klinoptilolitin bir diğer önemli özelliği ise, yemin sindirimi sırasında metabolizmada bulunan amonyak, ağır metal ya da mikotoksin gibi zararlı maddeleri bağlayarak dışkı ile atılmasını sağlamasıdır. Bu özelliği ile Nat-Min 9000, hayvanların sağlığı ve büyümesini iyileştirmekle kalmaz, söz konusu zararlı maddelerin süt, et ve yumurtaya bulaşarak besin zincirine karışmasını da önler.

Zeolitin yemde bağlayıcı, kekleşme önleyici, koagülan olarak ve radyonükleit kontaminasyonunun kontrolünde, tonda maksimum 10 kg’a kadar kullanımı Avrupa Komisyonu tarafından 1831/2003 no.lu yönetmelikte ve Avrupa Birliği 651/2013 no.lu tüzükte, Ig568 numarası ile onaylanmıştır.

Bilgi Toplum Hizmetleri
Copyright © 2014 GORDES ZEOLİTE